Sıcak Gelişme: Net Holding’in Bilançosunda Bitcoin Detayı

Net Holding A.Ş. tarafından bugün Kap’a bildirilen Net Holding Anonim Şirketi Ve Bağlı İştirakleri 31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Periyoduna İlişkin Konsolide Finansal Tablolar Ve Bağımsız Denetçi Raporu’nda Bitcoin Ayrıntısı yer aldı.

Bitcoin Ayrıntısı

Raporun Maddi Olmayan Duran Varlıklar isimli kısmında Şirketin, 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 593,931 TL maliyet bedeliyle satın almış olduğu kripto varlıklarını (bitcoin) maddi olmayan duran varlıklar içerisinde sınıflandırdığı vurgulanıyor.

31 Aralık tarihinde Bitcoin’in fiyatının 214.400 TL olduğu hesaba katıldığında şirketin elinde 2.77 BTC’nin bulunduğu anlaşılıyor.

Yazının yazıldığı sırada 1 BTC’nin 485.000 TL olduğu hesaba katıldığında 2.77 BTC 1 milyon 343 bin TL yapıyor.

Şirketin Bitcoin karının yaklaşık olarak %160 olduğu görülüyor.