Dünyada Kürtaj Yasaları

Yaklaşık yarım yüzyıl sonra Yüksek Mahkeme’nin anayasal kürtaj hakkını ortadan kaldırması, Amerika Birleşik Devletleri’ni kürtaj kısıtlamalarını …

Posted On